• Premijer liga muškarci 2017/2018 - 3. i 4. kolo Open or Close

   14. i 15.10.2017.

   

  Vogošća: Vogošća - Aladža 4:1
  Vogošća: Vogošća - Hašim Spahić 4:0
  Sarajevo: Bosna - Banja Luka 4:1
  Zenica: Mladost - Banja Luka 4:1
  Brčko Distrikt: Brka 2007 - Mostar 0:4
  Tuzla: Kreka Edelex - Mostar 1:4
  Pazarić: Ormanj - Aladža 1:4
  Pazarić: Ormanj - Hašim Spahić 4:2

   

  Vogošća - Aladža 4:1

  (Miličević Srđan – Kantardžić Edin 3:0, Šeta Ikbal – Muftić Amer 2:3, Aličić Armin – Rizvanović Admir 3:1, Aličić A. / Miličević S. – Kantardžić E./Muftić A. 3:1, Miličević Srđan – Muftić Amer 3:0)

  Vogošća – Hašim Spahić 4:0

  (Aličić Armin – Čustović Mirnes 3:0, Miličević Srđan – Čustović Dino 3:0, Šeta Ikbal – Kamenjaš Hamza 3:0, Miličević S./Šeta I. 3:0 – Čustović D./Čustović M. 3:0)

  Bosna – Banja Luka 4:1

  (Pašić Vanja – Mihailović Luka 2:3, Rizvanović Tarik – Mihailović Nikola 3:1, Ferhatović Mustafa – Mujičić Emir 3:2, Pašić V./Ferhatović M. – Mihailović L./Mihailović N. 3:2,   Pašić Vanja – Mihailović Nikola 3:0)

  Mladost – Banja Luka 4:1

  (Konjić Edin – Mujičić Emir 3:1, Zahirović Kenan – Mihailović Luka 3:0, Dizdarević Mirza – Mihailović Nikola 3:1, Konjić E./Šečibović A. – Mihailović L./Mihailović N. 1:3, Konjić Edin – Mihailović Luka 3:1)

  Brka 2007 – Mostar 0:4

  (Nišić Jasmin – Matković Luka 0:3, Ibrahimović Edin – Vučijak Marko 0:3, Hadžimuhamedović Admir – Šehić Adnan 0:3, Hadžimuhamedović A./Ibrahimović E. – Vučijak M./Matković L. 0:3)

  Kreka – Mostar 1:4

  (Gutić Edin – Šehić Adnan 0:3, Smajić Nedim – Matković Luka 0:3, Hanić Mirza – Vučijak Marko 3:1, Gutić E./Hanić M. – Šehić A./Matković L. 2:3, Gutić Edin – Matković Luka 1:3)

  Ormanj - Aladža 1:4

  (Marković Damjan. – Rizvanović Admir. 1:3, Nezić Amar – Kantardžić Edin. 2:3, Hadžijahić Mirza – Muftić Amer 2:3, Marković D. / Nezić A. – Kantardžić E./Muftić A. 3:1, Marković Damjan – Kantardžić Edin 0:3)

  Ormanj – Hašim Spahić 4:2

  (Marković Damjan. – Kamenjaš Hamza. 3:0, Nezić Amar – Čustović Mirnes. 1:3, Hadžijahić Mirza – Čustović Dino 1:3, Marković D. / Nezić A. – Čustović D./Čustović M. 3:2, Marković Damjan – Čustović Mirnes 3:1, Hadžijahić Mirza – Kamenjaš Hamza 3:1)

   

   
  TABELA
  pobjede porazi mečevi
  bodovi
  1 Vogošća – Vogošća 4 0 16:4 8
  2 Mostar - Mostar 3 0 12:3 6
  3 Mladost - Zenica 3 0 12:5 6
  4 Ormanj - Hadžići 3 1 13:9 6
  5
  Aladža - Sarajevo 2 2 12:9 4
  6 Hašim Spahić - Ilijaš 1 3 7:14 2
  7 Bosna - Sarajevo 1 2 6:9 2
  8 Kreka - Tuzla 0 3 6:12 0
  9 Banja Luka - Banja Luka 0 3 4:12 0
  10 Brka 2007 - Brčko Distrikt 0 3 1:12 0

   

  Muška Premijer liga - raspored

   

   

 • Premijer liga muškarci 2017/2018 - 1. i 2. kolo Open or Close

   30.09. i 01.10.2017.

   

  Pazarić: Vogošća - Kreka 4:2
  Pazarić: Ormanj - Brka 2007 4:0
  Sarajevo: Aladža - Bosna 4:0
  Ilijaš: Hašim Spahić - Mladost 1:4
  Banja Luka: Banja Luka - Mostar 2:4
  Pazarić: Vogošća - Brka 2007 4:1
  Pazarić: Ormanj - Kreka 4:3
  Sarajevo: Aladža - Mladost 3:4
  Ilijaš: Hašim Spahić - Bosna 4:2

   

  Vogošća - Kreka 4:2

  (Aličić Armin – Gutić Edin 3:2, Šeta Ikbal – Ivanek Vladimir 0:3, Miličević Srđan - Hanić Mirza 3:1, Aličić A. / Miličević S. – Gutić E. / Hanić M. 3:1, Aličić Armin – Ivanek Vladimir 1:3, Miličević Srđan – Gutić Edin 3:0)

  Ormanj – Brka 2007 4:0

  (Marković Damjan – Ibrahimović Edin 3:0, Nezić Amar – Nišić Jasmin 3:1, Pajević Mirsad – Hadžimuhamedović Admir 3:2, Nezić A./Marković D./Nišić Jasmin/Hadžimuhamedović A. 3:0)

  Aladža - Bosna 4:0

  (Kantardžić Edin – Rizvanović Tarik 3:1, Rizvanović Admir – Hadžić Kerim 3:0, Muftić Amer – Ferhatović Mustafa 3:1, Muftić A./Kantardžić E. – Ferhatović M/ Rizvanović Tarik 3:2)

  Hašim Spahić - Mladost 1:4

  (Čustović Dino – Konjić Edin 1:3, Kamenjaš Hamza – Šečibović Adin 3:1, Čustović Mirnes – Dizdarević Mirza 0:3, Čustović M./Čustović D – Konjić E./Dizdarević M. 1:3, Čustović Dino – Zahirović Kenan 0:3)

  Banja Luka - Mostar 2:4

  (Mujičić Emir – Šehić Adnan 0:3, Mihailović Nikola – Matković Luka 1:3, Mihailović Luka – Vučijak Marko 3:2, Mihailović L. / Mihailović I. – Matković L. / Vučijak M. 3:2, Mujičić E. – Matković Luka 2:3, Mihailović Luka – Šehić Adnan 0:3)

  Vogošća – Brka 2007 4:1

  (Miličević Srđan – Nišić Jasmin 3:0, Aličić Armin – Ibrahimović Edin 3:0, Šeta Ikbal – Hadžimuhamedović Admir 1:3, Alićić A./Šeta I. – Hadžimuhamedović A./Nišić J. – 3:1, Miličević Srđan – Ibrahimović Edin 3:0)

  Ormanj - Kreka 4:3

  (Marković damjan – Gutić Edin 3:1, Hadžijahić Mirza – Ivanek Vladimir 0:3, Nezić Amar – Hanić Azur 3:2, Marković D./Nezić A. – Gutić E./Hanić M. 3:0, Marković D. - Ivanek Vladimir 1:3, Nezić Amar – Gutić Edin 1:3, Hadžijahić Mirza –
  Hanić Mirza 3:0)

  Aladža - Mladost 3:4

  (Kantardžić Edin – Konjić Edin 2:3, Rizvanović Admir – Dizdarević Mirza 2:3, Muftić Amer – Zahirović Kenan 3:1, Kantardžić E./Muftić A. – Konjić E./Dizdarević M. 3:0, Kantardžić Edin – Dizdarević Mirza 3:2, Muftić Amer – Konjić Edin 1:3,
  Rizvanović Admir – Zahirović Kenan 2:3)

  Hašim Spahić – Bosna 4:2

  (Čustović Mirnes – Rizvanović Tarik 1:3, Kamenjaš Hamza – Ferhatović Mustafa 0:3, Čustović Dino – Hadžić Kerim 3:0, Čustović M./Čustović D. – Rizvanović T./ Ferhatović M. 3:0, Čustović Mirnes – Ferhatović Mustafa 3:1, Čustović Mirnes – Rizvanović Tarik 3:0)

   

   

   
  TABELA
  pobjede porazi mečevi
  bodovi
  1 Ormanj - Hadžići 2 0 8:3 4
  2 Vogošća – Vogošća 2 0 8:3 4
  3 Mladost - Zenica 2 0 8:4 4
  4
  Aladža - Sarajevo 1 1 7:4 2
  5 Mostar - Mostar 1 0 4:2 0
  6 Hašim Spahić - Ilijaš 1 1 5:6 2
  7 Banja Luka - Banja Luka 0 1 2:4 0
  8 Kreka - Tuzla 0 2 5:8 0
  9 Bosna - Sarajevo 0 2 2:8 0
  10 Brka 2007 - Brčko Distrikt 0 2 1:8 0

   

  Muška Premijer liga - raspored

   

   

 

 

 • Premijer liga muškarci 2017/2018 - 3. i 4. kolo Open or Close

   14. i 15.10.2017.

   

  Vogošća: Vogošća - Aladža 4:1
  Vogošća: Vogošća - Hašim Spahić 4:0
  Sarajevo: Bosna - Banja Luka 4:1
  Zenica: Mladost - Banja Luka 4:1
  Brčko Distrikt: Brka 2007 - Mostar 0:4
  Tuzla: Kreka Edelex - Mostar 1:4
  Pazarić: Ormanj - Aladža 1:4
  Pazarić: Ormanj - Hašim Spahić 4:2

   

  Vogošća - Aladža 4:1

  (Miličević Srđan – Kantardžić Edin 3:0, Šeta Ikbal – Muftić Amer 2:3, Aličić Armin – Rizvanović Admir 3:1, Aličić A. / Miličević S. – Kantardžić E./Muftić A. 3:1, Miličević Srđan – Muftić Amer 3:0)

  Vogošća – Hašim Spahić 4:0

  (Aličić Armin – Čustović Mirnes 3:0, Miličević Srđan – Čustović Dino 3:0, Šeta Ikbal – Kamenjaš Hamza 3:0, Miličević S./Šeta I. 3:0 – Čustović D./Čustović M. 3:0)

  Bosna – Banja Luka 4:1

  (Pašić Vanja – Mihailović Luka 2:3, Rizvanović Tarik – Mihailović Nikola 3:1, Ferhatović Mustafa – Mujičić Emir 3:2, Pašić V./Ferhatović M. – Mihailović L./Mihailović N. 3:2,   Pašić Vanja – Mihailović Nikola 3:0)

  Mladost – Banja Luka 4:1

  (Konjić Edin – Mujičić Emir 3:1, Zahirović Kenan – Mihailović Luka 3:0, Dizdarević Mirza – Mihailović Nikola 3:1, Konjić E./Šečibović A. – Mihailović L./Mihailović N. 1:3, Konjić Edin – Mihailović Luka 3:1)

  Brka 2007 – Mostar 0:4

  (Nišić Jasmin – Matković Luka 0:3, Ibrahimović Edin – Vučijak Marko 0:3, Hadžimuhamedović Admir – Šehić Adnan 0:3, Hadžimuhamedović A./Ibrahimović E. – Vučijak M./Matković L. 0:3)

  Kreka – Mostar 1:4

  (Gutić Edin – Šehić Adnan 0:3, Smajić Nedim – Matković Luka 0:3, Hanić Mirza – Vučijak Marko 3:1, Gutić E./Hanić M. – Šehić A./Matković L. 2:3, Gutić Edin – Matković Luka 1:3)

  Ormanj - Aladža 1:4

  (Marković Damjan. – Rizvanović Admir. 1:3, Nezić Amar – Kantardžić Edin. 2:3, Hadžijahić Mirza – Muftić Amer 2:3, Marković D. / Nezić A. – Kantardžić E./Muftić A. 3:1, Marković Damjan – Kantardžić Edin 0:3)

  Ormanj – Hašim Spahić 4:2

  (Marković Damjan. – Kamenjaš Hamza. 3:0, Nezić Amar – Čustović Mirnes. 1:3, Hadžijahić Mirza – Čustović Dino 1:3, Marković D. / Nezić A. – Čustović D./Čustović M. 3:2, Marković Damjan – Čustović Mirnes 3:1, Hadžijahić Mirza – Kamenjaš Hamza 3:1)

   

   
  TABELA
  pobjede porazi mečevi
  bodovi
  1 Vogošća – Vogošća 4 0 16:4 8
  2 Mostar - Mostar 3 0 12:3 6
  3 Mladost - Zenica 3 0 12:5 6
  4 Ormanj - Hadžići 3 1 13:9 6
  5
  Aladža - Sarajevo 2 2 12:9 4
  6 Hašim Spahić - Ilijaš 1 3 7:14 2
  7 Bosna - Sarajevo 1 2 6:9 2
  8 Kreka - Tuzla 0 3 6:12 0
  9 Banja Luka - Banja Luka 0 3 4:12 0
  10 Brka 2007 - Brčko Distrikt 0 3 1:12 0

   

  Muška Premijer liga - raspored

   

   

 • Premijer liga muškarci 2017/2018 - 1. i 2. kolo Open or Close

   30.09. i 01.10.2017.

   

  Pazarić: Vogošća - Kreka 4:2
  Pazarić: Ormanj - Brka 2007 4:0
  Sarajevo: Aladža - Bosna 4:0
  Ilijaš: Hašim Spahić - Mladost 1:4
  Banja Luka: Banja Luka - Mostar 2:4
  Pazarić: Vogošća - Brka 2007 4:1
  Pazarić: Ormanj - Kreka 4:3
  Sarajevo: Aladža - Mladost 3:4
  Ilijaš: Hašim Spahić - Bosna 4:2

   

  Vogošća - Kreka 4:2

  (Aličić Armin – Gutić Edin 3:2, Šeta Ikbal – Ivanek Vladimir 0:3, Miličević Srđan - Hanić Mirza 3:1, Aličić A. / Miličević S. – Gutić E. / Hanić M. 3:1, Aličić Armin – Ivanek Vladimir 1:3, Miličević Srđan – Gutić Edin 3:0)

  Ormanj – Brka 2007 4:0

  (Marković Damjan – Ibrahimović Edin 3:0, Nezić Amar – Nišić Jasmin 3:1, Pajević Mirsad – Hadžimuhamedović Admir 3:2, Nezić A./Marković D./Nišić Jasmin/Hadžimuhamedović A. 3:0)

  Aladža - Bosna 4:0

  (Kantardžić Edin – Rizvanović Tarik 3:1, Rizvanović Admir – Hadžić Kerim 3:0, Muftić Amer – Ferhatović Mustafa 3:1, Muftić A./Kantardžić E. – Ferhatović M/ Rizvanović Tarik 3:2)

  Hašim Spahić - Mladost 1:4

  (Čustović Dino – Konjić Edin 1:3, Kamenjaš Hamza – Šečibović Adin 3:1, Čustović Mirnes – Dizdarević Mirza 0:3, Čustović M./Čustović D – Konjić E./Dizdarević M. 1:3, Čustović Dino – Zahirović Kenan 0:3)

  Banja Luka - Mostar 2:4

  (Mujičić Emir – Šehić Adnan 0:3, Mihailović Nikola – Matković Luka 1:3, Mihailović Luka – Vučijak Marko 3:2, Mihailović L. / Mihailović I. – Matković L. / Vučijak M. 3:2, Mujičić E. – Matković Luka 2:3, Mihailović Luka – Šehić Adnan 0:3)

  Vogošća – Brka 2007 4:1

  (Miličević Srđan – Nišić Jasmin 3:0, Aličić Armin – Ibrahimović Edin 3:0, Šeta Ikbal – Hadžimuhamedović Admir 1:3, Alićić A./Šeta I. – Hadžimuhamedović A./Nišić J. – 3:1, Miličević Srđan – Ibrahimović Edin 3:0)

  Ormanj - Kreka 4:3

  (Marković damjan – Gutić Edin 3:1, Hadžijahić Mirza – Ivanek Vladimir 0:3, Nezić Amar – Hanić Azur 3:2, Marković D./Nezić A. – Gutić E./Hanić M. 3:0, Marković D. - Ivanek Vladimir 1:3, Nezić Amar – Gutić Edin 1:3, Hadžijahić Mirza –
  Hanić Mirza 3:0)

  Aladža - Mladost 3:4

  (Kantardžić Edin – Konjić Edin 2:3, Rizvanović Admir – Dizdarević Mirza 2:3, Muftić Amer – Zahirović Kenan 3:1, Kantardžić E./Muftić A. – Konjić E./Dizdarević M. 3:0, Kantardžić Edin – Dizdarević Mirza 3:2, Muftić Amer – Konjić Edin 1:3,
  Rizvanović Admir – Zahirović Kenan 2:3)

  Hašim Spahić – Bosna 4:2

  (Čustović Mirnes – Rizvanović Tarik 1:3, Kamenjaš Hamza – Ferhatović Mustafa 0:3, Čustović Dino – Hadžić Kerim 3:0, Čustović M./Čustović D. – Rizvanović T./ Ferhatović M. 3:0, Čustović Mirnes – Ferhatović Mustafa 3:1, Čustović Mirnes – Rizvanović Tarik 3:0)

   

   

   
  TABELA
  pobjede porazi mečevi
  bodovi
  1 Ormanj - Hadžići 2 0 8:3 4
  2 Vogošća – Vogošća 2 0 8:3 4
  3 Mladost - Zenica 2 0 8:4 4
  4
  Aladža - Sarajevo 1 1 7:4 2
  5 Mostar - Mostar 1 0 4:2 0
  6 Hašim Spahić - Ilijaš 1 1 5:6 2
  7 Banja Luka - Banja Luka 0 1 2:4 0
  8 Kreka - Tuzla 0 2 5:8 0
  9 Bosna - Sarajevo 0 2 2:8 0
  10 Brka 2007 - Brčko Distrikt 0 2 1:8 0

   

  Muška Premijer liga - raspored