Choose Language

Plan nastupa ženske juniorske reprezentacije u 2018. godini

21.03. - 25.03. 2018.
Italy Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit

Juni 2018.
Balkansko prvenstvo za mlade  - Zenica

15.07. – 24.07.2018.
Evropsko prvenstvo za mlade – Rumunija (Cluj-Napoka)

12.09. – 16.09.2018.
Croatia Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit, Varaždin

19.09. – 23.09.2018.
Serbia Open, ITTF Junior Circuit, Belgrade

07.11.-11.11.2018.
Hungary Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit, Szombathely

Trenutni širi sastav reprezentacije:

1. Marković Snežana
2. Hasečić Alemka
3. Knezović Iva
4. Silić Amra
5. Spahić Amila
6. Mališ Marija
7. Čajić Hena
8. Mešetović Harisa (uz uslov da na istom takmičenju već ne nastupa kao kadetska reprezentativka).

Selektor
Mujezinović Amela

Plan nastupa ženske juniorske reprezentacije u 2018. godini

21.03. - 25.03. 2018.
Italy Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit

Juni 2018.
Balkansko prvenstvo za mlade  - Zenica

15.07. – 24.07.2018.
Evropsko prvenstvo za mlade – Rumunija (Cluj-Napoka)

12.09. – 16.09.2018.
Croatia Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit, Varaždin

19.09. – 23.09.2018.
Serbia Open, ITTF Junior Circuit, Belgrade

07.11.-11.11.2018.
Hungary Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit, Szombathely

Trenutni širi sastav reprezentacije:

1. Marković Snežana
2. Hasečić Alemka
3. Knezović Iva
4. Silić Amra
5. Spahić Amila
6. Mališ Marija
7. Čajić Hena
8. Mešetović Harisa (uz uslov da na istom takmičenju već ne nastupa kao kadetska reprezentativka).

Selektor
Mujezinović Amela